Proces

Smart Brain Training składa się z kilku logicznie powiązanych ze sobą etapów. Celem, który przyświecał nam podczas projektowania całego cyklu treningowego było oczekiwanie osób ćwiczących związane z maksymalizacją uzyskiwanych efektów przy rozsądnym nakładzie czasowym, jaki ćwiczący musi zainwestować w treningi.

Proces
Smart Brain Training

Proces Smart Brain Training

Etap wstępny – faza diagnozy

To faza rozmów, ustrukturyzowanych/wywiadów i testów pozwalających zdiagnozować sytuację wyjściową i ustalić indywidualny model treningów najlepiej odpowiadający na indywidualne potrzeby ćwiczącego.

Seria pogłębionych, ustrukturyzowanych wywiadów daje obraz tego w jakim otoczeniu funkcjonuje dana osoba, jakim wymaganiom musi sprostać i jak identyfikuje swoje braki, czy niepowodzenia. Testy natomiast pozwolą zbadać, w jaki sposób mózg osoby badanej procesuje bodźce (wzrokowe i słuchowe), tak w warunkach normalnych jak i w wymagających. Wynikiem rozmów i testów jest opracowanie raportu wyjściowego oraz ustalenie programu treningu.

Etap zasadniczy – faza treningów

To cykl treningów, który składa się zazwyczaj z 20 spotkań – każde trwające od ok. 30 do 50 minut. Sesje składają się zarówno z treningów prowadzonych przy pomocy programu komputerowego jak również z rozmów/coachingu prowadzonych przez doświadczonego konsultanta.

Program treningów jest zawsze ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb osoby trenującej. Poszczególne sesje często różnią się między sobą – w zależności od ustalonego wcześniej programu ale również w reakcji na postępy osoby trenującej. Podobnie jak ćwiczenia fizyczne w klubie fitness prowadzone pod okiem indywidualnego trenera dobierane są pod kątem potrzeb danej osoby.

Więcej

Etap końcowy – faza podsumowania

Proces treningów Smart Brain Training wieńczą ponowne badanie testowe.

Pozwalają przeanalizować i ocenić osiągnięte wyniki w stosunku do sytuacji wyjściowej, sprawdzić w jakim zakresie udało się zaktywizować obszary mózgu odpowiedzialne za procesy zdiagnozowane jako deficytowe (słabsze), i jak udało się zoptymalizować funkcjonowanie tych, które na wstępie uznane były za działające prawidłowo. Wyniki treningów przekazywane są osobom ćwiczącym w formie rozbudowanego raportu.